Ny socialtjänstlag? Akademikerförbundet SSR är på plats och har ambitionen att vara med och påverka under hela processen – från framtagande av direktiv till förslag på ny lag. Hur välfärdslagstiftningen ser ut är en angelägenhet för oss alla.

4557

Ny socialtjänstlag ”slag i luften” Socialtjänstlagen ska moderniseras. Men det nya förslaget får kritik för att det inte garanterar utsatta barn det stöd de har rätt till – och

Ny socialtjänstlag m.m. Cirkulär. 2001070.pdf; Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Ny socialtjanstlag

  1. Weekday malmö öppetider
  2. Bernstorp stadium outlet
  3. Sjalvforsorjande hushall
  4. Bup huddinge telefonnummer

Titta först på våra frågor och svar som finns I propositionen föreslås en ny socialtjänstlag. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad i förhållande till den nuvarande socialtjänstlagen. I den nya socialtjänstlagen föreslås också vissa materiella ändringar i förhållande till den nuvarande. Det föreslås också en ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

S2020/06592 Socialstyrelsen välkomnar översynen av socialtjänstlagen, SoL, och ställer sig positiv till utredningens förslag som syftar till att stärka socialtjänstens tillgäng-lighet och det förebyggande arbetet. Remissvar för ”Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag” SBU framför nedan synpunkter på betänkandet från utredningen “Hållbar socialtjänst.

1 feb 2021 Idag går remisstiden ut för utredningen SOU 2020:47 som lagt fram förslag till en ny socialtjänstlag. Bris ställer sig kritisk till vilken effekt de nya 

Försäkringskassan har i de delar som berör Försäkringskassans  Socialdepartementet. Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU avsnitt 4 En ny socialtjänstlag, föreslår utredningen att den nya. Brandskyddsföreningens remissvar angående - Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Med anledning av remissen om en  Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 1.

Ny socialtjanstlag

Idag går remisstiden ut för utredningen SOU 2020:47 som lagt fram förslag till en ny socialtjänstlag. Bris ställer sig kritisk till vilken effekt de nya förslagen kan väntas få när reformen uttryckligen varken får kosta eller vara ambitionshöjande.

Jun 26, 2018 the Beveridge Model, New York, NY: Harvester Wheatsheaf, 31–44. - forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 [accessed  S-politiker kräver ny socialtjänstlag för att stoppa invandrares bidragsfusk. Publicerad 21 februari 2020 kl 10.10. Inrikes. Nyanlända invandrare fuskar  Nov 22, 2017 Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/#K2. Stockholm 2006) at 11, para. 52 Online at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/.

Mer om oss. Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt.
Vad är etiskt rätt

Förslaget till ny socialtjänstlag har fortsatt höga visioner för att främja jämlikhet, jämställdhet och trygghet.

Den tidigare samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården påtalade att socialsekreterare bara använder två procent av den totala tiden vid en utredning till att faktiskt prata med barnet, säger Margareta Winberg som hållit i arbetet med att ta fram förslag till ny socialtjänstlag. Förslaget till nya socialtjänstlagen innehåller en rad förändringar, bland annat stärks barns rätt. Socialtjänsten ska kunna prata med barn utan vårdnadshavarens samtycke och uppföljningen av barn som varit placerade förlängs från två till sex månader. bullet.
Tankekarta faktatext djur

Ny socialtjanstlag ekonomisk advokat
dag lundberg brantevik
utbildningsassistent utbildning
sparkcykel med motor
miljöpartiet partiprogram
domaine storage ny
lar dig programmera appar

Föreslår bl.a. en ny socialtjänstlag:• att det i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst• att begreppet insatser 

Ekonomin går före individen i förslaget till ny socialtjänstlag. Margareta Winberg utsågs 2017 till särskild utredare över socialtjänstlagen.


Ansökan konkurs mall
naimisiin maistraatissa

Riksrevisionen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Riksrevisionen lämnar synpunkter på delar av betänkandet utifrån iakttagelser och slutsatser som dragits i tidigare granskningsrapporter.

Publicerad: 26 februari 2021. Johanna Saunders, tematisk rådgivare, satt med i referensgruppen till utredningen "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag". Här berättar hon om Röda Korsets bidrag till utredningen. I april 2017 inledde … 2000/01:80.