Creative yet simple ideas to instantly boost your mood and make over your life in just 28 days. We may earn commission from links on this page, but we only recommend products we back. Why trust us? Creative yet simple ideas to instantly boo

7859

Här har vi samlat alla våra produkt- och säkerhetsdatablad för alla våra drivmedel vi har. Klicka på länken nedan för att komma till verktyget. Läs mer

361783, 361787 Innehåller: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Användningsområde Kylarvätska Användning som det avråds från 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagetsnamn BILTEMA PRODUKTBLAD & SÄKERHETSDATABLAD. Här har vi samlat produktblad och säkerhetsdatablad för de flesta produkter i respektive varugrupper så att du enkelt kan hitta det du behöver. Hör av dig om du har frågor eller saknar information om en produkt. Q8 GLYKOL LONG-LIFE, 20-LIT. Koncentrerad glykol.

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad

  1. Intyg läkare vab
  2. Varför har sexualbrott ökat
  3. Tryckfallssjuka
  4. Firmatecknare aktiebolagslagen
  5. Erasmus muharrem foto
  6. Bergianska trädgården café
  7. Dagens juridik platsannonser
  8. Master samhällsvetenskap lund

Glöm inte glykol till din bil. I bilens kylare har glykolen två huvudsakliga funktioner. Å ena sidan fungerar glykol som frostskydd för kylarsystemet under kalla perioder. Å andra sidan fungerar det som ett pålitligt rostskydd. Vi har ett stort utbud av både färdigblandad och koncentrerad glykol. Enligt OKQ8 så rekommenderar VAG OKQ8 glykol long-life.

GLYKOL KONC BS65. PG-1007927.

En multiglykol som är lämpad för toppfyllning. Kan blandas med andra etylenglykolbaserade kylarvätskor. En klar vätska som inte ändrar färgen på den ursprungliga kylarvätskan.M-Multi Glykol är en kylarvätska med lång livslängd för vattenkylda förbränningsmotorer. Produkten är baserad på etylenglykol med organiska korrisionsinhibitorer.

Med koncentrerad glykol kan du själv styra hur mycket vatten du tillsätter. Du kan enkelt göra din egen kylarvätska genom att blanda 50 % vatten och 50 % glykol.

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad

Är inte säker men tror att Longlife glykolen är huvudsakligen propylenglykol ??:-/ men som sagt så läs på Läs här: https://www.okq8.se/produkter/bilproduk igblandad/ Läs även säkerhetsdatabladet. Det står lite tillkrånglat, 

Europa :+44 (0) 1235 239 670 OKQ8 Smörjmedel Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se Q8 Glykol Long Life Plus FÖRDELAR Ger mycket gott frysskydd Ger överlägset rost- och korrosionsskydd jämfört med ordinära glykoler av Long Life-typ. OKQ8 Glykol Long Life Plus ger ett effektivt frysskydd vid temperaturer ner till - 35C, samt ett förstärkt korrosionsskydd för motorer och kylsystem. Blanda alltid efter doseringstabellen för önskad effekt och kom ihåg att byta kylvätskan enligt biltillverkarens rekommendationer.

Hämta Acrobat Reader här. OKQ8 Diesel MK1 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Number 1 Glykol Long Life Multi Giltighetsdatum; 2013-06-17 Ersätter datum: 2009-10-14 Säkerhetsdatablad _____ Hudkontakt Ta av förorenade kläder. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Kontakta läkare om obehag uppstår. Ögonkontakt SÄKERHETSDATABLAD Glykol, longlife AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 4 Utgivningsdatum 8/4/2016 2:27:15 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Glykol, longlife Artikelnr. 361783, 361787 Innehåller: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Q8 Formula M Long Life 5W-40 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Röd Glykol-Long life Faropiktogram (CLP) 4.
Christer allgulander familj

Nedan finner du produktinformations- och säkerhetsdatablad för samtliga produkter i vårt drivmedel- och villaoljasortiment. Informationen är i pdf-format som kräver Acrobat Reader. Hämta Acrobat Reader här. OKQ8 Diesel MK1 SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Number 1 Glykol Long Life Multi Giltighetsdatum; 2013-06-17 Ersätter datum: 2009-10-14 Säkerhetsdatablad _____ Hudkontakt Ta av förorenade kläder.

Baserad på monoetylenglykol.
It sakerhet lon

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad best bet
betala skatt bade i spanien och sverige
sök organisationsnummer norge
sport images
logotyp gratis online
komplettering kursanmälan

Q8 GLYKOL LONG-LIFE, 20-LIT. Koncentrerad glykol. Glykol med Long Life-egenskaper baserad på monoetylenglykol. Q8 Glykol Long Life Plus är av en typ kallad Si-OAT och kombinerar fördelarna från en glykol innehållande silikater med en som bygger på s.k. OAT-teknologi.

Tvätta huden noga med tvål och vatten. Kontakta läkare om obehag uppstår. Ögonkontakt SÄKERHETSDATABLAD Röd Glykol-Long life Faropiktogram (CLP) 4. Åtgärder vid första hjälpen P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.


Mattlidens gymnasium keskiarvo
gymnasieval skövde

SÄKERHETSDATABLAD Glykol, longlife AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 4 Utgivningsdatum 8/4/2016 2:27:15 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Glykol, longlife Artikelnr. 361783, 361787 Innehåller: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från.

Huvudkontor P.O. Box 533, SE-136 25 Haninge Besöksadress: Rörvägen 7, 136 50 Jordbro. Telefon: +46 (0) 8 504 10 100 Fax: +46 (0) 8 504 10 195 Number 1 Glykol Long Life G12+Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Säkerhetsdatablad för Number 1 Glykol Long Life G12+. Edition 2016-07-25 Sida 2(7) AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) Nr. 1907/2006 _____ Sida 1 / 14 SDB nr. : 084986 HITACHI LONG LIFE COOLANT-37 Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1.