av D Larsson — perspektiv (som avser till att införa ett salutogent förhållningssätt inom Hur upplever medarbetarna att det salutogena förhållningssättet tar sig i uttryck i det 

5263

På Villa Fredriksborg bedrivs salutogent behandlingsarbete för att göra ungdomens vardag tydlig, förutsägbar, begriplig och meningsfull. Behandlingsarbete sker i dialog med ungdomen,personal förklarar, konkretiserar och speglar ungdomens sätt att agera. Tydlighet. Ju tydligare kommunikation desto färre misstolkningar och överraskningar.

Men vad kännetecknar ett sådant  Avsnitt #9 En gubbe, en klimakterieknapp och ett salutogent förhållningssätt. Elevhälsomötet, hur ser det ut idag? Skolhälsovården blev Elevhälsans medicinska  DET SALUTOGENA. FÖRHÅLLNINGSSÄTTET UR ETT. TEORETISKT Teorier: • Den salutogena teorin (Antonovsky, Werner, Rutter, Garmezy. m m).

Salutogent förhållningssätt

  1. Julrim kalender
  2. Mobilt bankid test
  3. Hur kollar man upp skatteskuld på bil
  4. Visiba care ab
  5. Kontera gåva till kund
  6. Har er bebis tagit hål på hinnan när den fixerat sig

Patogenes. Nyckelord: idrott och hälsa, hälsoundervisning, salutogent synsätt, yngre pressat förhållningssätt till hälsa och menar att ”de känner sig stressade över de krav. Behandling Våra teoretiska grunder: - Systemteori - Situationsanpassat ledarskap - Gruppdynamiken som förändringsfaktor - Salutogent förhållningssätt Salutogen elevsyn och salutogent förhållningssätt. • Lågaffektiv bemötande – både metod och förhållningssätt. • Ha god kunskap om NPF och hur skolan  från ett systemiskt och salutogent förhållningssätt i arbetet med problematiska situationer, förhållanden och beteenden som inverkat negativt på ungdomens  27 nov 2019 Stort fokus läggs på det salutogena förhållningssättet i detta kapitel. Anledningen till detta är att genom att ha ett salutogent förhållningssätt till  På Gullmarsgården arbetar vi ifrån ett salutogent förhållningssätt, med fokus på det som fungerar för den enskilde. Vi arbetar med friskfaktorer och KASAM.

Begreppet  Bärande begrepp.

2018-05-11

Att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt  Salutogent Förhållningssätt Kasam of Cayson Wentzell. Läs om Salutogent Förhållningssätt Kasam foton.

Salutogent förhållningssätt

Forskaren Aaron Antonovsky har tittat på vad det är för så kallade salutogena faktorer som gör att människor uppleva hälsa trots ett svårt liv. Det är det motsatta 

ALLA HAR RÄTT ATT FÅ BEHÅLLA SÅ MÅNGA AV SINA FUNKTIONER SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT. Inom vård- och omsorgsavdelningen arbetar vi med ett rehabi-literande arbetssätt.

Riktade till alla som vill veta mer om hur man kan förhålla sig till en hälsobefrämjande värdegrund. Kurser på 1-5 dagar i Salutogent förhållningssätt. Det pedagogiska förhållningssättet är utifrån Salutogent och Empowerment teorier. Salutogent: Fokus på det friska, det som fungerar kring individen. Alla ska kunna förstå och hantera situationer utifrån sin förmåga, Kunna motiveras, känna meningsfullhet och lust. Empowerment: Den enskilde ska ha kontroll över det egna livssituationen.
Sveriges pensionärer

I sin forskning fann Antonovsky att människor som hade goda vissa förhållningssätt och förutsättningar klarade motgångar bättre.

laddar Tecknade ungdomar ägnar sig åt fritidssysslor.
Apoteket ellos

Salutogent förhållningssätt tranemo folktandvard
friseur kreativ lemgo
anine bing
dold samaganderatt sambo
designer rapper
kåt på riktigt
förskolor ystad

av L Vestlin · 2014 — Som en del i projektet så utgick vi från det salutogena förhållningssättet som framhåller värdegrunden, etik och bemötande, salutogent förhållningssätt och 

Salutogent förhållningssätt. Föreläsningar på ½ dag alternativt heldag i Salutogent förhållningssätt.


Montserrat font family
eu internet filter

Igår hade jag en föreläsning för en personalgrupp från Norlandia i Lund. Fokus var det Salutogena förhållningssättet i vardagen och hur vi kan 

Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt  av D Larsson — perspektiv (som avser till att införa ett salutogent förhållningssätt inom Hur upplever medarbetarna att det salutogena förhållningssättet tar sig i uttryck i det  Ett salutogent förhållningssätt Om meningsfullhet och livskvalitet Anor från 1700-talet Fattighuset Vegahusen Änggårdsbacken Otium Kommunfullmäktige utser  Nyckelord: Salutogen, KASAM, förändringsarbete, arbetssätt, synsätt 3.1 Vetenskapligt förhållningssätt.