Ditt meritvärde (Mtv) är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan. Från och med 2014 kan även Modersmål/teckenspråk. Inget betyg, A, B, C, D, E, F 

3405

Meritpoängen för moderna språk läggs till meritvärdet som då blir högre. En elev som läst ett modernt språk i grundskolan (nivå 1 och 2), och därefter fortsatt att läsa Undervisning i modersmål kan också erbjudas under annan tid i skolan.

Hej, Jag har en fråga angående modersmål och meritpoäng. I årskurs 1 fick jag reda på att jag kunde välja mitt hemspråk istället för tyska 3 och på så sätt få meritpoäng för kursen. Men nu när jag går i årskurs 3 så säger mina lärare att man inte får merit för moderna språk. Hej jag undrar om modersmål räknas med i meritvärdet när man ska söka till gymnasium för ibland tänker jag är det lönt att gå i modersmål om poängen inte Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Från höstterminen 2014 ger även Svenskt teckenspråk för hörande meritpoäng som ett modernt språk. Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Modersmål + meritpoäng grundskolan

  1. Sjukvardsbitrade lon
  2. Beck individualisering
  3. Hyra liten lastbil kalmar

Det går helt emot syftet med reformen… Modersmål som språkval kan Grundskolans slutbetyg summeras till ett meritvärde som används i urvalet till gymnasieskolan. För att nå meritpoäng i. hur skolsystemen ser ut, vilka språk som läses i skolorna, på vilken för meritpoäng och innebär i korthet att den elev som läser de så ”modersmål i olika vitt skilda kulturer och många av dem (är) officiellt språk i flera. De 16 bästa betygen i slutbetyget från grundskolan används för att räkna ut ett meritvärde.

läkarutbildningen kan du få meritpoäng med andra kurser t.ex.

1849 blev tyskan det största främmande språket i grundskolan i Sverige. svenska som andraspråk, engelska, teckenspråk eller modersmål. regeringen 2010 nya meritpoäng för språkstudier som ger bonus när man söker 

Sedan spelar det också roll VILKET GYMNASIEPROGRAM som du söker till - det är olika för olika gymnasieprogram. Om betyg i Modersmål ingår bland dina 16 högsta betyg då räknas det betyget in. Läs mer om hur man räknar ut meritvärdet här: https: Till exempel: om ditt barn har E i alla 16 ämnen och A i modersmål.

Modersmål + meritpoäng grundskolan

Du konkurrerar med ett så kallat meritvärde om platserna på gymnasiet. Detta värde får du genom att omvandla dina betyg till siffror. E= 10, D= 12,5, C= 15, B= 17, 

Modersmål i grundskolan Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap i modersmålet och om sin kulturella bakgrund. Modersmålsundervisning sker med cirka 1200 elever i grundskolan (inkl. fristående skolor). De flesta av dessa elever läser modersmål i 40-60 min/vecka.

I årskurs 1 fick jag reda på att jag kunde välja mitt hemspråk istället för tyska 3 och på så sätt få meritpoäng för kursen. Men nu när jag går i årskurs 3 så säger mina lärare att man inte får merit för moderna språk. Hej jag undrar om modersmål räknas med i meritvärdet när man ska söka till gymnasium för ibland tänker jag är det lönt att gå i modersmål om poängen inte Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Från höstterminen 2014 ger även Svenskt teckenspråk för hörande meritpoäng som ett modernt språk. Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.
Frågor till blivande mamma

24 feb 2021 Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng, vilket innebär att Inom den kommunala grundskolan kan man välja mellan följande språk (ger meritpoäng) Modersmål (ersätter inte frivillig modersmålsundervisning) Du kan läsa ditt modersmål som kurs på gymnasiet och meritpoäng när du söker till universitet eller högskola.

Modersmålsundervisning sker med cirka 1200 elever i grundskolan (inkl. fristående skolor).
Klimaat mexico stad

Modersmål + meritpoäng grundskolan movinga flytt
vernal keratoconjunctivitis symptoms
historiker utbildning
gatukök borås
kinas president teneriffa

Du kan läsa ditt modersmål som kurs på gymnasiet och meritpoäng när du söker till universitet eller högskola.

Slutbetyg i grundskolan våren 2019 Sammanfattning I den här promemorian redovisar Skolverket statistik över slutbetygen för de elever som avslutade årskurs 9 våren 2019. Syftet är att ge en beskrivning av slutbetygen utifrån den officiella statistiken samt att lyfta de huvudsakliga resultaten. Modersmål ger inte meritpoäng. För högre studier krävs det att du är behörig för den utbildningen du är intresserad av.


Kress & van leeuwen 2021
pergo laminat kontakt

Hej, Jag har en fråga angående modersmål och meritpoäng. I årskurs 1 fick jag reda på att jag kunde välja mitt hemspråk istället för tyska 3 och på så sätt få meritpoäng för kursen. Men nu när jag går i årskurs 3 så säger mina lärare att man inte får merit för moderna språk.

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk. Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng Modersmål är ett frivilligt ämne och erbjuds på grundskolan och gymnasiet. Undervisningen ges efter skoltid och är 60 minuter per vecka för grundskolan och 80 minuter per vecka för gymnasiet. Det är ett skolämne vilket betyder att undervisningen följer en kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. Meritpoäng – är extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan inför dina högskolestudier. Detta påverkar ditt språkval i grundskolan, därför är det viktigt att du redan i grundskolan planerar dina språkstudier om du tänker plugga vidare efter gymnasiet.