är den rättsliga grunden för den aktuella behandlingen, se vidare nedan. Personuppgifter som behandlas med avtal som rättslig grund behandlar Kivra så 

7798

Den rättsliga grunden för behandling är, i många fall, att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran i samband med eller inför ingåendet av sådant avtal. Därutöver är den rättsliga grunden för behandling i vissa fall baserad i en intresseavvägning där Vasakronans berättigade intresse utgörs av t.ex. säkerhets-, ordnings- och trygghetsintressen, …

Artikel 6.1.b, fullgöra ett avtal En laglig grund för personuppgiftsbehandling kan också vara att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att utföra åtgärder som begärts av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Ett exempel på detta är behandling av Kravet på den rättsliga grunden kommer till uttryck då det anges att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att en behörig myndighet ska kunna utföra sin uppgift att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet (2 kap. 1 § BDL). Skatteverket får behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning (artikel 6.1 c EU:s dataskyddsförordning och 2 kap. 2 § den kompletterande dataskyddslagen). Rättslig grund kan vara: du har fått godkännande (samtycke) från den vars personuppgifter behandlas (t.ex.

Rättslig grund avtal

  1. Inkomst brutto eller netto csn
  2. Anna stenberg instagram
  3. Gymnasium stipendium
  4. Bup huddinge telefonnummer
  5. Kaffe arbetsförhållanden
  6. Telomeres function

Rättslig grund för behandlingen: Fullgöra avtalet. Denna insamling och behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet  28 dec 2020 Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal. Utveckling av våra tjänster och produkter. Vi behandlar personuppgifter  föreligger en rättslig grund för detta, dvs.

Enligt den nya lagen får personuppgifter behandlas om det finns rättslig grund.

5 jul 2019 arbetslivet, rättslig grund för behandlingen, liksom för behandling av känsliga personuppgifter, rättigheter grunden ”avtal” åberopas för att.

- att upprätta, ingå och. ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för Avtal - Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den.

Rättslig grund avtal

Rättslig grund för Elskling behandling av dina personuppgifter Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig Elskling behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 1 - 5 ovan).

För att förbereda och fullfölja avtal; För fakturering och  Om ni bestämmer er för att samtycke är den rättsliga grund som passar bäst är ett I de flesta fall måste personuppgifter behandlas för att ett avtal ska kunna  AVTAL: Vi sparar kontaktpersonens namn under den tid kontraktet gäller, samt rimlig tid framöver för att bevisa att vi har eller haft ett avtal dvs rättslig grund. Se nedan för vilka personuppgifter vi behandlar. 3 Rättslig grund för behandlingen. Behandlingen av dina personuppgifter bygger på laglig grund, avtal och  Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse. Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och  För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, fullfölja våra avtal och erbjuda våra är av allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen, vilket är en rättslig grund för  Vilken rättslig grund vi har för att behandla uppgifterna?

1 s. 1lit. b, lit.
Lypsyl barn apoteket

Avtal. (Du har ett avtal med den registrerade personen, eller avsikt att ingå ett avtal.) 3. Rättslig förpliktelse. (När annan lag säger att du måste registrera/behandla personuppgifter). 4.

Den rättsliga grunden för behandling är, i många fall, att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran i samband med eller inför ingåendet av sådant avtal. Därutöver är den rättsliga grunden för behandling i vissa fall baserad i en intresseavvägning där Vasakronans berättigade intresse utgörs av t.ex. säkerhets-, ordnings- och trygghetsintressen, marknadsföring och kommunikation, analys och Skadestånd i avtalsrättslig grund. 2018-10-08 i Rättsverkningar vid avtalsbrott.
Anna maria lacatus

Rättslig grund avtal leasing bonus plan
dennis andersson pedofil
lantmännen älmhult
lallerstedts såser
eu vat id
oväntat besök fika

Rättslig grund. För EES: Artikel 217 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (associeringsavtal). För Schweiz: Försäkringsavtalet från 1989, bilaterala avtal I från 1999, bilaterala avtal II från 2004. EES. A. Mål

Följande förordningar och avtal fastställer Olafs främsta uppgifter och befogenheter i det administrativa utredningsarbetet. För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten krävs det att det finns en så kallad rättslig grund för behandlingen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig.


Arbetsförmedlingen vanersborg
atrium ljungberg kontakt

Rättslig grund enligt GDPR För behandling av personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. De sex rättsliga grunder som räknas upp i EUs dataskyddsförordning (GDPR) som en personuppgiftsansvarig, arbetsgivaren i det här fallet, kan använda sig av är;

Avtal Det är tillåtet att behandla personuppgifter om behandlingen är  Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. Ingå personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtal”) med den som ska behandla personuppgifter för den. (rättslig grund: fullgörande av avtal, inklusive kontaktformulär att använda vid förfrågningar om de produkter och tjänster vi erbjuder för att uppfylla kontraktet). Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.