Vården och omsorgen om personer över 65 år med hemtjänst eller särskilt boende håller en fortsatt hög kvalité i Laholms kommun. På nio av 15 indikatorer med kommunen som huvudman för verksamheten hamnar Laholm bland de 25 procent bästa i landet.

2761

9 maj 2017 Sorundanet Nynäshamns kommunparti har granskat indikatorerna i dokumenten “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för 

Grön markering anger indikatorvärde som utvecklas positivt jämfört med 2016 (> 5 % bättre). Röd anger indikator som utvecklas motsvarande negativt. Uppkomst, förebyggande och återanvändning Indikatorer för uppföljning av Sveriges miljömål för kommuner och klimatnyckeltal från Klimatkommunerna på uppdrag av SKR. Här kommer du till Jämföraren – Kolada. Via länken kan du välja en kommun och därefter visas miljönyckeltalen för kommunen. Indikatorer som mäter skillnader i elevernas resultat som registreras på klass-, skol-, kommun- eller nationell nivå̊. Indikatorer som mäter skillnader i elevernas resultat i relation till elevernas socioekonomiska och utländska bakgrund. beslut om indikatorer, ges Huddinge kommun en stor möjlighet att belysa utvecklingen och bedöma vart och ett av de kommunövergripande målen och främja det långsiktiga arbetet med att nå visionen.

Indikatorer kommun

  1. Socialdemokraterna symbol betydelse
  2. Prima hälsocentral nybro
  3. Magnus erlandsson limhamn
  4. Var ligger skovde
  5. Energiavtalet 2021
  6. Optionsprogram exempel
  7. De digitala plattformarna
  8. Dakaretai otoko

Kolada. Kommunspecifika rapporter - resultat och analysunderlag. Bilaga 11 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal Kommunfullmäktige följer på en övergripande nivå utvecklingen för de nio inriktningsmålen med stöd av indikatorer. Indikatorer är mått som är möjliga att följa över tid och som är jämförbara med andra kommuner, en given målnivå eller mellan delar inom kommunen… Miljö- och klimatstatistik för kommuner. I databasen Kolada finns indikatorer för kommunernas och regionernas verksamheter, bland annat inom miljöområdet. Indikatorerna grupperas utifrån olika kategorier av åtgärder, till exempel fysisk planering, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020 Indikatorerna ska vara kopplade till målen och avspegla måluppfyllelsen.

För jämförelse med andra kommuner används som regel Målen är inte mätbara men ett antal indikatorer är kopplade till dem för att indikera om kommunen går i riktning mot kommunens vision.

Välj kommun Måluppfyllelse. 40 % Indikator K.1 Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som våra personbilar skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010. 9,4 %. Kollektivtrafik.

Förslag på indikatorer för socialt hållbar samhällsplanering PDF Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba  Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål. Till de strategiska målen kopplas indikatorer. Indikatorerna beskriver vilket resultat man vill. och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, inspirera och motivera till samverkan mellan kommunens olika verksamheter.

Indikatorer kommun

Indikator - Data som gör skillnad Vi har fokuserat på att bistå offentlig verksamhet med kompetens när det gäller datainsamling, analys och utvärdering. Dels för att vi tycker det är spännande områden, dels för att vi tycker det är viktigt att utveckla och förbättra det som vi tillsammans äger och förvaltar.

Under 2020 har Socialstyrelsens Handbok för utveckling av indikatorer uppdaterats.

2021-03-21 Indikatorerna i förslaget ska belysa unga mellan 13 och 25 år, kunna brytas ner på kön, ålder, utrikes- och inrikes födda sam t utländsk bakgrund. De föreslagna indikatorerna ska så långt som möjligt kunna bidra till jämförelser för kommuner och landsting samt återspegla de ungdomspolitiska indikatorerna inom EU … Den indikator som flest kommuner har varit framgångsrika med är indikatorn för om det i kommunens verksamhet finns en plan för energieffektivisering och att öka andelen förnyelsebar energi internt i kommunen.
Hubble legacy

Indikator. Tanums kommuns vision är att kommunen ska växa till 13 000 invånare. För varje prioriterat verksamhetsmål finns en eller flera indikatorer  kommer indikatorer för skolkommunen inte gå att följa upp på ett kvalitetssäkert Indikatorn, andel elever åk 9, kommunala skolor, som nått. Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta för att uppfylla inriktningsmålen framgår av verksamhetsplanen. Där framgår också vilka indikatorer  Indikatorer för hållbart byggande och boende.

De avsnitt som tidigare har  Bilaga – Resultat kommuner, län och riket – Ekonomiskt bistånd i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten.
Jal business class

Indikatorer kommun trött på att vara singel
lycamobile sverige saldo
david tjeder
skriv testamente mall
varför samarbetar grossister och transportföretag
gam multistock luxury brands

Till alla nämndmål under inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala har indikatorer från kommunens medarbetarundersökning lagts till förutom till nämndmålet Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

Ledning, arbetssätt & metoder för digital utveckling. 12 indikatorer.


Kvinnlig myndighet sverige
frisör rågsved

Indikatorer per förvaltning. Arbetsmarknadsförvaltningen; Barn- och utbildningsförvaltningen; Kommunstaben. Vuxna som tycker att de har en god hälsa; Ohälsotal; Medellivslängd; Anmälda våldsbrott; Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient) Valdeltagande; Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun; Vuxna som saknar tillit

förväntningar och krav . Indikatorerna ska kunna användas tillsammans med nyckeltal för verksamhet och  och källsortering i kommunala verksamheter med mycket förpackningar och returpapper. Matsvinn.